Sunday, 21 January 1900 00:00

InduTech s.r.o.

Košice

Hlavné oblasti činnosti

 

  • Spracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov so zameraním hlavne na výrobné priemyselné prevádzky, vzduchotechniku a klimatizáciu

  • Konštrukčná dokumentácia

  • Technické poradenstvo vo výstavbe

  • Inžinierska činnosť
  • modelovanie v 3D, prekresľovanie v 2D
  • Technické preklady z angličtiny

 


DOPLNKOVÉ
SLUŽBY


Technické preklady z angličtiny
- manuály liniek a zariadení
- prospektový materiál strojov a prístrojov

Colormanagement
- vytvorenie farebného profilu pre monitory
- test monitora
- vytvorenie farebného profilu pre tlačiareň a príslušný papier


VZDUCHOTECHNIKA
A KLIMATIZÁCIA

Priemyselné aplikácie
- vetranie a klimatizácia rozvodní, priemyselných prevádzok, výrobných hál, skladov a pod.
- odprašovanie technologických strojov a zariadení
- lakovne, sušiarne

Kancelárie, bytové priestory, prevádzky služieb - klimatizácia a vetranie

Špeciálne priestory - zdravotnícke priestory, laboratóriá a skúšobne
- odsávanie splodín prevádzky

Referencie
CAD


Pre 2D kreslenie a 3D modelovanie používame

Autodesk Autocad
Autodesk Inventor
Autodesk Revit MEP


Ponúkame:
príprava 3D modelov projektov, konštrukcií, dielov
spracovanie 3D modelov stavieb

prekresľovanie tlačených výkresov do formátov CAD
CAD

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

PRÍPRAVA
STAVIEB


Spracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov so zameraním na:
výrobné priemyselné prevádzky
vzduchotechniku a klimatizáciu

riešenie výrobných prevádzok
riadenie technologických projektov
koordinácia profesií
doprava sypkých a kusových materiálov
odpadové hospodárstvo
lakovne, sušiarne
sklady horľavín a nebezpečných látok
odprašovanie priemyselných zariadení
stavebná vzduchotechnika pre haly a výrobné prevádzky
vetranie a klimatizácia administratívnych priestorov, domov ale aj špeciálnych priestorov

získanie vyjadrení dotknutých autorít
vybavovanie stavebného povolenia

Viac

Je lepšie vedieť, čo ideme stavať,

ako stavať a rozmýšľať, čo ešte doplniť.