Sunday, 21 January 1900 00:00

InduTech s.r.o.

Košice

Hlavné oblasti činnosti

 

  • Spracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov so zameraním hlavne na výrobné priemyselné prevádzky, vzduchotechniku a klimatizáciu

  • Konštrukčná dokumentácia

  • Technické poradenstvo vo výstavbe

  • Inžinierska činnosť
  • Technické preklady z angličtiny

 

InduTech s.r.o.

Spoločnosť bola založená v roku 2005 na báze mnohoročných skú-seností samostatných projektantov so spôsobilosťou autorizovaného inžiniera podľa zákona overenou Slovenskou Komorou Stavebných Inžinierov.

 

Komplexné výrobné technológie